Yhteystiedot

Yhteistuottaja Vilja Ruokolainen
puh. +358 50 329 3432
info(at)visusti.fi

Visusti-hanketta koordinoi Luovan valokuvauksen keskus


Jyväskylän Taiteilijaseura ry. on Jyväskylässä ja Keski-Suomessa toimiva ammattikuvataiteilijoiden järjestö. Taiteilijaseura on perustettu vuonna 1945. Jyväskylän Taiteilijaseurassa on noin 130 jäsentä. Taiteilijaseura pyrkii toiminnallaan edistämään alueen kuvataidetta ja parantamaan taiteilijoiden ammatillista ja sosiaalista asemaa: se järjestää näyttelyitä ja tapahtumia, ylläpitää galleria- ja taidelainaamotoimintaa sekä on yhteydessä kulttuurialan virkamiehiin ja organisaatioihin. Taiteilijaseura pyrkii aktiivisesti ottamaan kantaa Jyväskylän kaupungin sekä Keski-Suomen alueen kuntien kulttuuripolitiikkaan, jotta taiteilijoiden, taiteilijaseuran ja taidelaitosten toimintaedellytykset säilyisivät.

Luovan valokuvauksen keskus ry perustettiin Jyväskylässä 1989. Yhdistys oli Suomen ensimmäisiä alueellisia valokuvakeskuksia. Yhdistyksen tarkoituksena on alusta saakka ollut edistää valokuvataiteen tunnetuksi tekemistä ja harrastuneisuutta, parantaa valokuvaajien yhteisiä toimintaedellytyksiä ja pitää yllä yhteyksiä sekä kotimaisiin että kansainvälisiin alan taiteilijoihin ja instituutioihin. Luovan valokuvauksen keskus vastaa alueellaan keskisuomalaisen valokuvataiteen edistämisestä. Valokuvakeskus on osa valtakunnallista valokuvakeskusten verkostoa ja profiloituu näyttely- ja kurssitoiminnallaan nykyvalokuvaan sekä valokuvataiteen ja kuvataiteiden välimaastoon. Jäsenistö koostuu valokuvaajista, valokuvataiteilijoista ja intohimoisista valokuvauksen harrastajista.

Materia ry on keskisuomalainen vuonna 2011 perustettu muotoilu- ja taideteollisuusalan ammattilaisten yhdistys. Verkostoon kuuluu n. 30 jäsentä. Yhdistyksen tavoitteena on tarjota keskisuomalaisille materiaalipohjaisen taiteen, taidekäsityön ja käsityömuotoilun ammattilaisille väylä verkostoitumiselle. Yhteistyön avulla synnytetään toimintaa, kuten näyttelyitä, messuosallistumisia ja koulutusta.