Avoin tarjouspyyntö, graafinen suunnittelu

Jyväskylän Taiteilijaseura yhteistyössä Luovan valokuvauksen keskuksen ja Materia ry:n kanssa kehittää taidelainaamotoimintaa vuosina 2020-2021. Tarkoituksena on liittyä valtakunnalliseen tietokantajärjestelmään, kehittää taidelainaamon markkinointi- ja pop up -toimintaa sekä perustaa uusi taidelainaamon toimipiste Galleria Ratamon tiloihin. Taidelainaamotoimintaa laajennetaan valokuvan, taidekäsityön ja muotoilun alalle.

Tällä avoimella tarjouspyynnöllä pyydetään tarjouksia taidelainaamon graafisesta ilmeestä. Tarjous halutaan seuraavista:

-logo joka sisältää nimen ”Taidelainaamo” (versiot värillinen, mv, negatiivi, nettikäyttö, printtikäyttö) sekä ohjeistus logon käyttöön

-värimaailma

-fontit

Logo, värimaailma ja fontti tulevat käyttöön taidelainaamotoiminnan fyysisissä toimipaikoissa, sähköisessä markkinoinnissa sekä printtimateriaalissa.

Työ toteutetaan tammi-helmikuussa 2021. Ennen työn aloitusta käydään toimeksiantoa täsmentävä keskustelu toimijoiden kanssa. Työn tilaaja on Jyväskylän Taiteilijaseura.

Tarjouksia pyydetään viimeistään 6.1.2021 osoitteeseen haku(at)visusti.fi. Valinnassa painotetaan keskisuomalaisia toimijoita. Lisätietoja antaa tuottaja Vilja Ruokolainen, haku(at)visusti.fi, 050 329 3432